Headerafbeelding

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan Vissers Energy Group verbonden ondernemingen zoals Vissers Retail BV, Vissers Retail ZW BV en Vissers Tankstations BV. Nader te noemen Vissers Energy Group.

 1. Overeenkomst
  • 1 Door het plaatsen van een bestelling op de website www.vissersenergygroup.nl accepteert u het aanbod van Vissers Energy Group en gaat u een overeenkomst aan met Vissers Energy Group. U haalt uw bestelling op bij de door u aangegeven locatie tijdens het bestelproces. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de betreffende locatie. De contactgegevens vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. U kunt slechts eenmaal uw bestelling ophalen.
  • 2 In het kader van deze overeenkomst worden er door Vissers Energy Group persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.
  • 3 Vissers Energy Group zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.
 2. Levering
  • 1 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 1 uur voor sluitingstijd van de desbetreffende bakery. De openingstijden staan vermeld op www.vissersenergygroup.nl 
  • 2 Bestellingen dienen altijd te worden afgehaald (bezorging niet mogelijk).
  • 3 Indien u uw bestelling niet ophaalt wordt het door u betaalde bedrag niet gerestitueerd.
  • 4 Er kan een meerprijs berekend worden voor extra ingrediënten.
  • 5 Ook op promotionele acties kan een meerprijs berekend worden voor extra ingrediënten.
  • 6 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 1 uur voor u klaar te hebben staan, zijn er altijd omstandigheden die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.
  • 7 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
 3. Promotionele acties
  • 1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden.
  • 2 Vissers Energy Group is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.
 4. Betaling
  • 1 Voorafgaande betaling is verplicht op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.vissersenergygroup.nl Betalingen via de website worden gedaan aan Vissers Energy Group, en hiermee ook aan de verbonden ondernemingen. Met de bevestigingsemail kunt u op de locatie aantonen dat u betaald heeft.
 5. Aansprakelijkheid
  • 1 De totale aansprakelijkheid van Vissers Energy Group wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
  • 2 De aansprakelijkheid van Vissers Energy Group voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
 6. Toepasselijk recht

6.1 De overeenkomsten tussen Vissers Energy Group en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden bij een geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

© Vissers Energy Group - 2023
Created by