Duurzame brandstoffen

tot 89% CO2 reductie en fossielvrij

Blauwe Diesel

Blauwe Diesel is de meest duurzame dieselbrandstof op dit moment. Deze diesel is volledig fossielvrij en bestaat geheel uit hernieuwbare grondstoffen. Een groot voordeel is dat uw dieselvoertuig geen aanpassingen nodig heeft voor het gebruik van Blauwe Diesel. Verder is deze ecologische diesel CO2-neutraal, emissiearm en biologisch afbreekbaar.

Afvalolie wordt blauwe diesel

Blauwe Diesel wordt niet geproduceerd uit fossiele (ruwe) olie, maar uit plantaardige afvaloliën. Deze oliën zijn eerst gebruikt in de voedingsbereiding. Het restproduct wat hier van over blijft wordt verzameld, afgevoerd en omgezet in hoogwaardige Blauwe Diesel. Dit heeft natuurlijk zijn voordelen. Zo is er een goed doel voor deze rest-oliën en hoeft er geen vervuilende voorproductie plaats te vinden bij het winnen van de grondstof zoals bij ruwe olie.

Contact opnemen

077 - 399 9200


info@vissersenergygroup.nl

Blauwe Diesel tanken


Locatieoverzicht

Esso Diesel Blue


Esso Diesel Blue

Wat is blauwe diesel?

Blauwe Diesel is een volledige vervanger voor de gangbare diesel. Het is een HVO-brandstof. HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. Het wordt gemaakt van hernieuwbare plantaardige oliën. Blauwe Diesel is technisch zelfs van betere kwaliteit dan gewone diesel. Het bevat namelijk minder water, verbrandt schoner, is het gehele jaar winterbestendig én is zuiverder dan de oude diesel.

Emissiearme diesel

Het is je vast bekend dat diesels vervuilend zijn. Echter wordt dit met Blauwe Diesel ontzettend verlaagt. Met het gebruik van de Blauwe Diesel reduceert u namelijk tot 90% CO2.
Naast de CO2 reductie is deze Blauwe Diesel ook volledig biologisch afbreekbaar wanneer het in de bodem of oppervlakte water terecht komt. Zeker in de groensector is dit van groot belang, want het veroorzaakt dus geen blijvende schade aan natuur en milieu. Ook zorgt de Blauwe Diesel voor 9% minder stikstofoxide en verlaagt het fors de roetuitstoot.

Overstappen op Blauwe diesel als bedrijf

Er zijn al veel bedrijven die overgestapt zijn naar de ecologische brandstof (voorbeelden zijn: Van Leendert TransportGebr. Janssen Beugen én vele andere) vanwege deze milieuvoordelen. Is dit ook iets voor uw bedrijf? Neem dan contact op met onze Afdeling Verkoop voor meer informatie!

Future fuels: de toekomst?

Vissers Energy Group is officieel dealer van Future Fuels in het Zuiden van Nederland. Wilt u meer weten over deze fossielvrije diesel en wat dit voor u kan betekenen? Neem dan eens contact op of probeer het direct uit. 

Waar kan ik Blauwe diesel tanken?

Wij bieden een uitgebreid assortiment aan van Blauwe Diesel producten. Zo kun je op diverse stations de pure variant tanken en zijn er verschillende blends verkrijgbaar zoals Blauwe Diesel 20, 30 en Esso Diesel Blue. Een tankstation bij jou in de buurt vind je eenvoudig op ons locatie-overzicht.

FAQ: Veelgestelde vragen over blauwe diesel

 • Blauwe Diesel wordt gemaakt van afvalproducten en is daarom een circulair product. Het afvalproduct bestaat uit resten van plantaardige oliën uit de voedingsmiddelenindustrie. In deze sector wordt heel veel gebruik gemaakt van plantaardige oliën voor voedselbereiding. Alle plantaardige afvalolie producten die daarbij vrijkomen, kunnen wij gebruiken als grondstof voor Blauwe Diesel.

 • Wij kunnen heel veel opschrijven, maar de Renewable Energy Directive uit Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau ook vast hoe de CO2 reductie berekend moeten worden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een duurzaamheidsketen, die op grond van de RED wetgeving alle grondstofstromen en eindproducten volgt. Vanaf de grondstof tot aan het eindproduct, de Blauwe Diesel. Dit moet worden vastgelegd in een uitgebreide administratie voorzien van certificaten en gecontroleerd door externe auditoren. De fabrikant Neste, Future Fuels en het product Blauwe Diesel zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid is volkomen geborgd.

 • Blauwe Diesel 20-50 zijn allemaal EN590 genormeerd. U kunt dus met behoud van de garantie op Blauwe Diesel 20-50 rijden. Bij twijfel, raadpleeg dan uw dealer.

 • Het verbruik van Blauwe Diesel is gelijk aan reguliere diesel.

 • Ja, de dieselmotor loopt op Blauwe Diesel stiller dan op fossiel Diesel. Dit heeft te maken met het hoge cetaangetal. Hierdoor verbrand de Blauwe diesel beter en completer. Hierdoor loopt de motor stiller en soepeler

 • Blauwe Diesel voor bedrijven met een eigen tankinstallatie kunnen contact opnemen met onze Afdeling Verkoop. Future Fuels heeft een landelijk dekkend netwerk aan dealers en subdealers door het gehele land. Met dit netwerk kan Future Fuels afnemers in heel Nederland voorzien van Blauwe Diesel vanaf stortingen van 1000 liter en meer.

 • Blauwe Diesel voor particulieren is beschikbaar op de verschillende tankstations, raadpleeg hiervoor ons locatie overzicht.

 • De prijs van Blauwe Diesel is afhankelijk van de grondstofprijzen en ontwikkeld zich anders dan de fossiele diesel. Dit komt omdat de grondstoffen waaruit de brandstof wordt gemaakt niet gelijk zijn. Blauwe Diesel 20 is gemiddeld 6 cent duurder dan de fossiele diesel. Esso Diesel Blue is ongeveer 8 cent duurder.

 • Blauwe Diesel kent technisch geen nadelen en op het gebied van duurzaamheid verslaat het de fossiele diesel op alle fronten. Maar een goed product is ook duurder geprijsd.

 • AdBlue is een product wat uit water bestaat met een beetje ureum. Dit kun je niet gebruiken als brandstof. Het heeft als doel om de NOx (stikstofoxide) te reduceren. Blauwe Diesel is een brandstof en heeft een lagere NOx uitstoot dan fossiele diesel bij verbranding (stikstofoxide). De reductie hiervan verschilt per motor en kan variëren van 3% tot 20%. De AdBlue systemen meten de hoeveelheid NOx in het uitlaatsysteem. De AdBlue wordt ingespoten om de uitstoot van NOx te reduceren. Wanneer ze minder NOx meten wordt er minder adblue ingespoten.

 • Nee, er wordt voor de productie van Blauwe Diesel geen palmolie gebruikt. Palmolie moet ook niet gebruikt worden voor brandstof, maar voor voeding. Wel kunnen we de afvalproducten gebruiken die vrijkomen wanneer de palmolie klaar gemaakt wordt voor menselijke consumptie in voedingsmiddelen. Deze afval werd voorheen gestort of verbrand in een verbrandingsoven maar kan nu worden gebruikt om Blauwe Diesel te maken.

 • Qua uitstoot is een oude dieselmotor die draait op Blauwe Diesel minstens zo schoon, zo niet schoner dan de nieuwste dieselmotoren op gewone diesel. Bij een milieuzone wordt helaas niet gekeken naar het type brandstof, maar naar het type motor. En een oude motor komt er niet in, ook niet op Blauwe Diesel.

 • Bacteriegroei ontstaat vaak door een biobrandstof die aan de fossiele diesel is toegevoegd. Dit gebeurt niet bij Blauwe Diesel. Blauwe Diesel is dus biodieselvrij. Daarnaast kan bacteriegroei in de brandstof ontstaan door opgenomen water. Dit is niet het geval met Blauwe Diesel. Deze scheidt het water juist goed af, zodat waterscheidingsfilters perfect werken. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof vrijwel verdwenen. Bacteriegroei heeft water en zuurstof nodig om te groeien. Zorg er wel altijd voor dat de tank geen vrij water bevat: dát kan in iedere brandstof leiden tot bacteriegroei.

© Vissers Energy Group - 2023
Created by