Headerafbeelding

Waterstof

Wat is waterstof? De 'brandstof' voor de toekomst

Waterstof is schoon, veilig en kan uit allerlei materialen en stoffen gewonnen worden. Waterstof als energiedrager is twee tot drie keer efficiënter dan conventionele brandstoffen. Je komt verder met minder ‘brandstof’. En omdat het enige bijproduct water is, zijn brandstofcelauto’s CO2-neutraal. 
Hoe komen we aan waterstof?

In zijn pure vorm is waterstof een onzichtbaar, reukloos en niet-giftig gas dat lichter is dan lucht. Maar we moeten het wel winnen voor we het kunnen gebruiken, want waterstof komt van nature niet voor als dat pure gas. Er zijn meerdere manieren om waterstof te winnen. Onder meer met behulp van stoom en vergassing. Maar in Europa is elektrolyse het meest toegepast. Met deze methode wordt elektriciteit door water gevoerd, waardoor waterstof als gas vrijkomt. En als we elektriciteit gebruiken die met hernieuwbare bronnen is opgewekt, dan kunnen we groene energie nóg groener maken.

Waarom waterstof?

Waterstof dat met hernieuwbare energie is gemaakt, is volledig CO2-vrij. En als het gebruikt wordt voor de opwekking van elektriciteit, dan is schoon water de enige emissie. Waterstof is ook eenvoudig op te slaan en te transporteren. Daardoor kunnen we hernieuwbare energiebronnen optimaal benutten. Plus, waterstof is letterlijk overal en dat maakt het ook nog eens een opwindende bron van energie.

1. Geen CO2-Emissie

De productie van elektriciteit uit waterstof heeft geen uitstoot van koolstofdioxide tot gevolg. Door bij de winning van waterstof gebruik te maken van hernieuwbare energie, verloopt het gehele proces volledig emissievrij. Dat maakt dit een ideale vorm van groene energie – dus we kunnen allemaal opgelucht ademhalen.

2. Een onuitputtelijke voorraad

Waterstof kan uit allerlei materialen en stoffen worden gewonnen. Zoals olie, gas, biobrandstof, bezinksel uit het riool en water – en op onze planeet is enorm veel water. Dus een tekort aan waterstof is onwaarschijnlijk. Dat betekent energiezekerheid voor iedereen en gemoedsrust als het gaat om onze kleinkinderen.

3. Eenvoudig op te slaan en te transporteren

Elektriciteit is soms moeilijk op te slaan en over grote afstanden te transporteren. Maar door elektriciteit te gebruiken om waterstof te winnen, wordt zowel opslag als transport eenvoudiger. Op deze manier wordt hernieuwbare energie – zoals wind- en zonne-energie, die vaak afhankelijk is van tijd en plaats – veel efficiënter gebruikt

4. Lokale productie - profijt voor de volgende generatie

Een belangrijk voordeel van waterstof is dat het een energie-infrastructuur oplevert waarin lokaal wordt geproduceerd. Dat betekent dat landen zich onafhankelijk van andere landen van energie kunnen voorzien, zonder dat externe energieleveranciers nodig zijn. En dat betekent dat onze kinderen zeker zijn van de beschikbaarheid van energie – generaties lang.

Dus kies voor waterstof! De 'brandstof' voor de toekomst

Momenteel zijn we druk bezig met het realiseren van ons eerste eigen waterstoftankstation. Waar dit gaat zijn maken wij later bekend! Maar mocht je niet kunnen wachten, neem dan even contact op met Guido Coppes, onze accountmanager Duurzame Brandstoffen, T: 06-47 78 39 22, E: gcoppes@vissersenergygroup.nl

Bron: Toyota.nl

© Vissers Energy Group - 2021
Created by