Headerafbeelding

Gemeente stapt over op duurzame brandstoffen

Dit doet de gemeente om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoveel mogelijk te beperken. Door het gebruik van deze nieuwe brandstoffen wordt een forse vermindering van de CO2 uitstoot gerealiseerd.

Nieuwe brandstoffen
Bij de aanschaf van nieuwe voertuigen is gekeken naar alternatieve brandstoffen en elektrische voertuigen. In de aanbesteding is als eis meegenomen dat de voertuigen de zuinigste motoren moeten hebben. De gemeente heeft als leverancier Vissers Olie omdat dit bedrijf inmiddels nieuwe niet fossiele duurzame brandstoffen op de markt heeft gebracht die als vervanging van fossiele brandstoffen zoals Diesel kunnen dienen. Deze producten worden volledig geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen uit de voedselindustrie. Wethouder Paul Driessen (Openbare Werken): “Dat wij nu als gemeente Horst aan de Maas deze stap maken, is een hele mooie eerste stap om de CO2 uitstoot in onze eigen bedrijfsvoering te verminderen. Er zijn brandstoffen op de markt die niet gemaakt zijn van fossiele grondstoffen en door deze brandstoffen te gaan gebruiken in onze eigen bedrijfsvoering willen we als lokale overheid ook onze maatschappelijke voorbeeldrol hierin nemen”.

Duurzaamheid
Op 10 september 2013 is het initiatiefraadsvoorstel Duurzaamheid vastgesteld door de gemeenteraad van Horst aan de Maas. In dit voorstel wordt het college gevraagd invulling te geven aan een viertal duurzaamheidsthema’s waaronder ‘duurzame bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie’. Op dit moment worden op alle vier de thema’s veel aan duurzaamheid gedaan. Wilt u meer weten over wat de gemeente allemaal doet op het gebied van duurzaamheid, dan kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief Duurzaamheid: www.horstaandemaas.nl/duurzaamheid

Uiteraard adviseren onze accountmanagers u ook graag over de mogelijkheden. Neem dan ook gerust contact met ons op via (077) 399 92 10.

© Vissers Energy Group - 2023
Created by