Headerafbeelding

Wat betekent duurzaamheid voor Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning?

Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning is een CO2-niveau 5 gecertificeerd bedrijf, dat zich door de jaren heen heeft ontwikkeld tot een van de voorlopers op het gebied van groenvoorziening met 37 medewerkers in vast dienstverband en flexibele schil. Sinds 1997 houdt Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning zich bezig met de verzorging van de openbare ruimte en staat bekend als de specialist in de branche. In 2018 reduceren ze maar liefst 57.355 kg Co2 door het gebruik van blauwe diesel. Blauwe Diesel dealer Vissers Energy Group ging in gesprek met Panhuijzen over het onderwerp duurzaamheid.

Waarom is duurzaamheid belangrijk voor jullie bedrijf?
Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning vindt het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Ook heeft dit meerwaarde en voorsprong bij gunningen en aanbestedingen.

Hoe proberen jullie medewerkers te enthousiasmeren voor duurzaamheid?
Om draagvlak te creëren bij onze medewerkers, houden we iedere maand een toolbox waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals een veilige werkplek en energieverbruik beperken. Ook organiseren we cursussen voor onze medewerkers waaronder het nieuwe rijden, welke zorgt voor meer verkeersveiligheid, een schoner milieu en brandstofbesparing.

Welke duurzame initiatieven hebben jullie reeds doorgevoerd en welke initiatieven willen  jullie nog gaan doorvoeren?
Panhuijzen Outdoor Care & Cleaning is sinds 2016 gecertificeerd op niveau 5 van de  CO2-prestatieladder. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk. Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt de kans om onze uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Hierin gaat Blauwe Diesel een belangrijke rol spelen. Deze blauwe diesel is de duurzame dieselbrandstof volledig gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, daarnaast ook nog eens CO2-neutraal, emissiearm en biologisch afbreekbaar. Ook hebben we een PSO-erkenning, waarmee we aantonen in hoeverre we personen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten in onze organisatie. Deze management systemen met betrokkenheid van ons team tezamen zorgen voor een duurzaam ondernemerschap.

 

© Vissers Energy Group - 2023
Created by