Headerafbeelding

Binnenkort tanken we E10

De invoering van E10 staat voor de deur, de gevolgen voor u als klant zijn echter minimaal. Graag vertellen wij u wat de invoering van E10 inhoudt en zetten wij de meest gestelde vragen voor u op een rij.

Vanaf 1 oktober 2019 verkopen wij op al onze tankstations E10-benzine. Aan deze benzine is tot maximaal 10% bio-ethanol toegevoegd. Dit zorgt voor CO2-reductie en is daarmee goed voor het klimaat. Meer dan 9 op de 10 benzinevoertuigen kan rijden op E10. Voor de voertuigen die dat niet kunnen is er voldoende aanbod aan andere benzine. Controleer of uw auto op E10 kan rijden in de handleiding van uw auto of vraag het uw garagehouder. De check voor uw auto kan ook online. Doe de check op www.e10check.nl.

Wat is E10?
E10 is benzine waar tot maximaal 10% duurzame bio-ethanol in zit. De ‘E’ staat voor bio-ethanol. De 10 staat voor het maximale percentage. E10 is alleen geschikt voor benzinevoertuigen. Wat bio-ethanol is leest u verderop.

Hoe herken ik E10-brandstof bij het tankstation?
Sinds oktober 2018 zijn alle brandstoffenstickers in heel Europa gelijk. U herkent E10-benzine aan de sticker op het tankpistool, op het etiket van de tankzuil en de tankvulopening.

Wat moet ik doen voor ik E10 tank?
Meer dan 90% van alle benzinevoertuigen kan rijden op E10. In de handleiding staat of uw voertuig geschikt is voor E10. Sinds oktober 2018 moet bij nieuwe voertuigen aan de binnenkant van de tankklep staan of zij op E10 kunnen rijden. U kunt het ook navragen bij uw garagehouder of checken op www.e10check.nl. Bij twijfel adviseren wij u om Super Plus 98 te tanken (bij onze Esso stations Esso Supreme 98 en bij onze BP stations BP Ultimate 98).

Kan ik geen E10 tanken als e10check.nl dat afraadt?
Eén keer verkeerd tanken met E10 levert geen schade op aan uw voertuig. Laat in dit geval de E10-benzine niet langdurig in de tank. Tank de volgende keer de juiste brandstof.

Wat is bio-ethanol?
Bio-ethanol is alcohol gemaakt uit afval en/of landbouwgewassen. Het is een biobrandstof en moet voldoen aan Europese duurzaamheidsregels.

Is bio-ethanol in benzine nieuw in Nederland?
De inzet van bio-ethanol in benzine is niet nieuw. In Nederland tanken we al E5-benzine. Hieraan is al tot maximaal 5% bio-ethanol toegevoegd. In onze buurlanden is E10 al op veel tankstations te krijgen.

Waarom introduceert Nederland E10?
Het introduceren van E10 in Nederland zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot van benzine minder wordt. Door biobrandstof toe te voegen zijn minder fossiele brandstoffen nodig. En dat helpt de CO2-uitstoot te verminderen.

Waar komt bio-ethanol vandaan?
Bijna alle bio-ethanol die in Nederland wordt gebruikt is gemaakt in Europa. De grootste Europese bio-ethanol fabriek staat in Rotterdam.

Bij het tanken zie ik naast E10 en E5 ook de getallen 95 en 98, wat betekent dit?
De getallen 95 en 98 staan voor het octaangetal in benzine. Het octaangetal is altijd genoemd, ook bij E10 en E5. Tank in ieder geval geen benzine met een octaangetal lager dan 95 om motorschade te voorkomen. In Nederland komt een lager octaangetal dan 95 niet voor, maar in het buitenland soms wel.

Verdwijnt E5-benzine?
Bij onze tankstations is straks geen Euro 95 E5 benzine meer te koop. Als alternatief kunnen wij dan de Super Plus 98 aanbieden. Deze bevat een zeer laag gehalte bio Ethanol en is aangeduid als E5.

Mag ik E10 vermengen met E5-benzine?
Jazeker. Het is wel belangrijk dat het voertuig geschikt is voor E10-brandstof. Doe de E10-check op www.e10check.nl! Elk benzinevoertuig dat geschikt is voor E10 kan altijd E5 gebruiken.

 

© Vissers Energy Group - 2023
Created by