Headerafbeelding

Blauwe Diesel 20

Blauwe Diesel 20 is een mengsel van 20% HVO* en 80% conventionele diesel. Net als de conventionele diesel is de Blauwe Diesel 20 EN590-genormeerd. Dit betekent dat iedere dieselauto deze brandstof kan tanken, zonder dat er iets aan de auto gewijzigd hoeft te worden. Tevens is met deze EN590-normering de kwaliteit altijd gegarandeerd.

Minder vervuiling

Doordat 20% van deze brandstof gemaakt wordt van niet-fossiele grondstoffen reduceert u met het gebruik hiervan 17,8% CO2. Tevens zorgt dit voor een forse verlaging van overige emissies, zoals: roet & fijnstof, stikstofoxide, koolmonoxide en koolwaterstoffen.

Naast het grote milieuvoordeel is deze Blauwe Diesel 20 van een hoogwaardige kwaliteit. Blauwe Diesel 20 heeft een hoog producteigen cetaangetal. Een hoger cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding. Dit zorgt voor meer vermogen of voor brandstofbesparing.

Product 2 Product 1

De voordelen

  • 17,8% minder CO2
  • Slechts 6 cent duurder
  • Minder Fossiele brandstof
  • Een kleinere carbon footprint
© Vissers Energy Group - 2022
Created by