Waterstof (H2) 

Waterstof is schoon, veilig en kan uit allerlei materialen en stoffen gewonnen worden. Waterstof als energiedrager is twee tot drie keer efficiënter dan conventionele brandstoffen. Je komt verder met minder ‘brandstof’. En omdat het enige bijproduct water is, zijn brandstofcelauto’s CO2-neutraal. 

Wat is H2?

Wat is H2?

Wat zijn de voordelen van H2?

Wat zijn de voordelen van H2?

Waar kun je H2 tanken?

Waar kun je H2 tanken?

Wat is waterstof (H2) ?

In zijn pure vorm is waterstof een onzichtbaar, reukloos en niet giftig gas dat lichter is dan lucht. We moeten waterstof wel winnen voor we het kunnen gebruiken, want waterstof komt van nature niet voor als puur gas. Er zijn meerdere manieren om waterstof te winnen. In Europa is elektrolyse het meest toegepast. Met deze methode wordt elektriciteit door water gevoerd, waardoor waterstof als gas vrijkomt. Als we elektriciteit gebruiken die met hernieuwbare bronnen is opgewerkt, dan kunnen we groene energie nóg groener maken. In de onderstaande afbeelding is het proces overzichtelijk weergegeven.

Wat zijn de voordelen van H2?

Geen CO2 emissie

Geen CO2 emissie

De productie van elektriciteit uit waterstof heeft geen uitstoot van koolstofdioxide tot gevolg. Door bij de winning van waterstof gebruik te maken van hernieuwbare energie, verloopt het gehele proces volledig emissievrij. Dat maakt dit een ideale vorm van groene energie – dus we kunnen allemaal opgelucht ademhalen.

Onuitputtelijke voorraad

Onuitputtelijke voorraad

Waterstof kan uit allerlei materialen en stoffen worden gewonnen. Zoals olie, gas, biobrandstof, bezinksel uit het riool en water – en op onze planeet is enorm veel water. Dus een tekort aan waterstof is onwaarschijnlijk. Dat betekent energiezekerheid voor iedereen en gemoedsrust als het gaat om onze kleinkinderen.

Eenvoudig op te slaan en te transporteren

Eenvoudig op te slaan en te transporteren

Elektriciteit is soms moeilijk op te slaan en over grote afstanden te transporteren. Maar door elektriciteit te gebruiken om waterstof te winnen, wordt zowel opslag als transport eenvoudiger. Op deze manier wordt hernieuwbare energie – zoals wind- en zonne-energie, die vaak afhankelijk is van tijd en plaats – veel efficiënter gebruikt.

Lokale productie - profijt voor de volgende generatie

Lokale productie - profijt voor de volgende generatie

Een belangrijk voordeel van waterstof is dat het een energie-infrastructuur oplevert waarin lokaal wordt geproduceerd. Dat betekent dat landen zich onafhankelijk van andere landen van energie kunnen voorzien, zonder dat externe energieleveranciers nodig zijn. En dat betekent dat onze kinderen zeker zijn van de beschikbaarheid van energie – generaties lang.

Waar kun je waterstof tanken?

Op donderdag 7 april 2022 heeft Vissers Energy Group het allereerste waterstoftankstation van Limburg officieel geopend. Het nieuwe waterstof vulpunt bevindt zich aan de Stationsstraat 90 in Horst en is geschikt om zowel personen- als vrachtauto’s te tanken.

Vissers Energy Group ziet het als haar taak om groene waterstof beschikbaar te stellen voor eindgebruikers. Het doel van het eerste waterstoftankstation is dan ook om samen met deze eindgebruikers allerlei toepassingen in de praktijk te gaan testen. Het waterstofstation in Horst is een belangrijke eerste stap in de verdere uitrol van waterstof op het tankstation netwerk van Vissers in Zuid Nederland.

Meer informatie ontvangen?

Heeft u interesse in waterstof of wilt u meer weten over ons waterstoftankstation? Laat uw gegevens hieronder achter en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!

Meer informatie ontvangen over waterstof?

Heeft u interesse in waterstof of wilt u meer weten over ons waterstoftankstation? Laat uw gegevens hieronder achter en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!

Of neem contact op met Guido Coppes

Guido Coppes, accountmanager duurzame brandstoffen

 0647783922

 gcoppes@vissersenergygroup.nl

Project H2Stroom

“Hoe kunnen we met waterstof het capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnet opvangen én tegelijk ook andere sectoren van waterstof voorzien?” Dat is de uitdaging die Vissers Energy samen met 2 andere koplopers in de energietransitie aangaat. In grote delen van Noord-Brabant en Limburg bestaat momenteel een capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen duurzame energieprojecten (zoals zonnedaken en windmolens) hun groene stroom vaak niet kwijt aan het elektriciteitsnet. Dit willen projectpartners Vissers Energy Group, Van Kessel en Hystream met het project H2Stroom oplossen.

Wij denken dat waterstof kan voorkomen dat het elektriciteitsnet van Limburg en Noord-Brabant verder dichtslibt. Wanneer het elektriciteitsnet is verzadigd wordt de op dat moment geproduceerde groene stroom omgezet naar waterstof. Deze wordt lokaal opgeslagen. Zodra er weer ruimte is op het elektriciteitsnet, en er dus vraag is naar méér stroom, dan wordt de opgeslagen waterstof weer omgezet naar stroom en op het elektriciteitsnet gebracht.

Op deze manier gaat er geen duurzaam opgewekte stroom meer verloren, kan het aandeel groene stroom blijven groeien én wordt deze op een regelbare manier in de markt gezet. Zo kan lokaal opgewekte groene elektriciteit maximaal worden benut om knelpunten in de infrastructuur te ontlasten.

Uitbreiding met waterstof tankstations voor mobiliteit

Voor het project H2Stroom moet specifieke waterstofproductie- en opslaginfrastructuur ontworpen, ingericht en gebouwd worden. Vanwege de schaal van productie en de hoge investeringskosten die hiermee gepaard gaan, is het aantrekkelijk om de geproduceerde waterstof ook in te zetten in andere sectoren zoals mobiliteit.

Aangezien de transportsector een voor de hand liggende sector is, zetten wij in op de ontwikkeling en bouw van waterstoftankstations aan de Europese transportcorridors van Rotterdam naar het Ruhrgebied en Antwerpen. Daarnaast gaan wij actief aan de slag om de vraag naar waterstof als zero-emissie brandstof te stimuleren. 

Door schaalvergroting te creëren en het probleem samen met andere sectoren aan te vliegen, wordt het project financieel haalbaar en de kans van slagen veel groter. Het project H2Stroom wordt gesteund door de Europese Unie en door OpZuid, een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland.

Wilt u meer weten over waterstof? 

Bent u bezig met duurzame mobiliteit en wilt u graag meer weten over de kansen, mogelijkheden en tanklocaties van waterstof voor (vracht)verkeer? Neem dan vrijblijvend contact op met ons, wij gaan graag met u in gesprek. Vul hierboven uw gegevens in.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU

© Vissers Energy Group - 2023
Created by